องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 


  ประชาสัมพันธ์โครงการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ปี2562[วันที่ 7 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 116]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุปี2562[วันที่ 20 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 95]
 
  ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี[วันที่ 4 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 101]
 
  ประชาสัมพันธ์สามกีฬาในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ปี2562[วันที่ 10 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 90]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาต้านยาเสพติดปี2562[วันที่ 4 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 94]
 
  ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์อาสาต่อบัตรคนพิการปี2562[วันที่ 18 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติปี2562[วันที่ 15 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 93]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสคนไร้ที่พึ่งปี2562[วันที่ 7 ธ.ค. 2561][ผู้อ่าน 90]
 
  สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป[วันที่ 12 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 752]
 
  ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รอบที่ 2 หมู่ที่ 9 และ 10[วันที่ 25 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 744]
 
  โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 รอบ 2[วันที่ 24 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 943]
 
  โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559[วันที่ 22 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 76]
 

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ]